Rare diseases Rare diseases

Program

14.30 - 15.30
Lunch
15.30 - 15.40
Uroczyste otwarcie konferencji
Nienke Feenstra, Dyrektor Generalna Takeda
prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, Pełnomocnik Dyrektora ds. Chorób Rzadkich w KSS im. Jana Pawła II
prof. dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ Collegium Medicum
15.40 - 17.00
Debata: Choroby rzadkie w kontekście zmian systemowych
Prowadzący: Krzysztof Jakubiak

Uczestnicy debaty:
prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, przewodnicząca Rady ds. Planu dla Chorób Rzadkich, Konsultant Krajowa w dziedzinie genetyki
prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, Pełnomocnik Dyrektora ds. Chorób Rzadkich w KSS im. Jana Pawła II
prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, prorektor UJ Collegium Medicum
lek. med. Ziemowit Wroński, z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa KSS im. Jana Pawła II
Stanisław Maćkowiak, Prezes Stowarzyszenia Krajowe Forum Orphan
prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
dr. hab. n. med, prof. IMiD Jolanta Sykut-Cegielska, Konsultant Krajowa w dziedzinie chorób metabolicznych IMiD
17.00 - 17.30
Przerwa
17.30 - 19.00
Debata oksfordzka
Prowadzący: Grzegorz Nawrocki

Uczestnicy debaty:
prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec, Pełnomocnik Dyrektora ds. Chorób Rzadkich w KSS im. Jana Pawła II
prof. dr hab n. med. Robert Śmigiel, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk, Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska, Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej we Wrocławiu
dr n. med. Dariusz Rokicki, Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
prof. dr hab n. med. Robert Śmigiel, Klinika Endokrynologii Pediatrycznej, Wrocław
prof. dr hab. n. med. Beata Stefania Lipska-Ziętkiewicz, Pracownia Genetyki Klinicznej Katedry i Zakładu Biologii i Genetyki Medycznej, Gdańsk
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, Klinika Reumatologii, Kraków
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Życińska, Klinika Reumatologii, Chorób Tkanki Łącznej i Chorób Rzadkich, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA, Członek Krajowej Rady d/s chorób rzadkich
Podsumowanie debaty
19.30
Uroczysta kolacja i powołanie Polskiego Forum na Rzecz Choroby Fabry’ego
9:00 - 10:00
Sesja I
Choroba Fabry’ego na tle innych lizosomalnych chorób spichrzeniowych
prof. dr hab. n. med. Beata Kieć-Wilk, Kraków

Immunologiczne aspekty terapii FD
prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal, Wrocław

Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenie nerek w przebiegu FB
dr hab. n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska, Rzeszów

Terapia domowa a immunogenność ETZ
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Pawlaczyk, Poznań

Żywienie u pacjentów z FD
prof. nzw. dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska, Kraków

Dyskusja
10:00 - 11:10
Sesja II
Kardiomiopatia przerostowa
prof. dr hab. n. med. Monika Komar, Kraków

Róznicowanie kardiomiopatii amyloidowej z chorobą Fabry’ego
prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz, Kraków

Brak objawów klinicznych a ciężkie zajęcie układu sercowo-naczyniowego w chorobie Fabry’ego – czerwone flagi u bezobjawowych pacjentów
prof. dr n. med. Krzysztof Kaczmarek, Łódź

Kobiety z FD
lek. Urszula Gancarczyk, Kraków

Kardioprotekcyjna rola terapii
dr n. med. Mariusz Kłopotowski, Warszawa

Reumatologiczne aspekty FD
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, Kraków

Dyskusja
11.10 - 11.30
Przerwa
11:30 - 12:30
Sesja III
Optymalny moment rozpoczęcia terapii w FD czy istnieje?
dr n. med. Katarzyna Muras-Szwedziak, Łódź

Wariant patogenny czy nie?
prof. dr hab. n. med. Beata Stefania Lipska-Ziętkiewicz, Gdańsk

Rola badań neurofizjologicznych w diagnostyce FD
dr n. med. Justyna Pigońska, Łódź

Choroba Fabryego oczami pediatry i genetyka klinicznego
prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel, Wrocław

Ból neuropatyczny w chorobie Fabry’ego
dr n. med. Łukasz Przysło, Łódź

Dyskusja
12:30 - 13:20
Sesja IV
Telemedycyna w opiece nad pacjentami
prof. dr hab. n. med. Michał Nowicki, Łódź

AI i Fundacja Saventic
prof. dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, Kraków

Dane z Fabry Outcome Survey
prof. dr hab. n. med. Jolanta Małyszko, Warszawa

Opieka pielęgniarska w FD
mgr Małgorzata Barnaś, Kraków

Dyskusja
13.20
Podsumowanie obrad
13.50 - 15.00
Lunch

Kontakt

Ewelina Drygulska
Takeda Pharma Sp. z o.o.
e-mail: ewelina.drygulska@takeda.com
tel.: +48 22 230 338, +48 602 431 531

Kontakt w sprawach technicznych:
Ewa Czachorowska
e-mail: e.czachorowska@eorta.pl
tel.: 507 835 514


C-APROM/PL/FAB/0200, 04/2023

Copyright© 2023 Takeda Pharmaceutical Company Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki handlowe są własnościami ich prawowitych właścicieli.
Polityka prywatności

Takeda
Takeda Pharma Sp. z o.o.
ul. Prosta 68,
00-838 Warszawa, Polska
tel. +48 22 608 13 00 lub 01,
fax + 48 22 608 13 03